PËRSHKRIMIKARAKETRISTIKAT TEKNIKE
  • Një sistem i detyrueshëm me performancë strukturore moderne dhe ruajtje energjie.
  • Një dizajn i sheshtë që siguron se sistemi kujdeset për konceptet estetikë  modernë.
  • Performim i lartë edhe në kushtet më të vështira mjedisore.
  • Llastikë dhe izolues të dizenjuar veçanërisht për të siguruar besueshmëri dhe efikasitet në kursim energjie.
  • Xham në kasë deri në 55mm.
  • Aplikacion i mundshëm i mekanizmave rezistent ndaj vjedhjeve deri në klasin RC2.
  • Dritare me një kanatë, me dy kanata, dritare e fiksuar, derë ballkoni me një kanatë, me dy kanata, derë për hyrje kryesore me një kanatë dhe dy kanata.
  • Zgjidhje për të dy tipet e mekanizmave me gjuhez EURO dhe 16 mm.