VEKA SOFTLINE 82 MD

-82 mm system with innovative multi-chamber geometry - Insulation values of up Uw = 0.67 W/(m²K) -Glass penetration of 25 mm reduces heat transfer - Universally suitable for new constructions and house renovation projects -Three-level seal keeps out noise, cold, damp and draughts -Wall thickness at the highest RAL quality standard ‘Class A’ (DIN EN 12608) -Also available as AD system with rebate seal -Surface finishing with films and skirtings possible

VEKA SLIDE 82

-U values of Ud = 1.4 W/(m²K) as standard -Glazing thicknesses of up to 52 mm -Duothermically separated threshold with integrated insulation strip for maximum energy efficiency -Classic design with elegantly rounded edges. - Duothermically separated threshold with integrated insulation strip for maximum energy efficiency; optimum accessibility thanks to low installation height (50 mm) -Also available with optional aluminium panel providing a wide range of possibilities for individual creativity

VEKA SOFTLINE 70 AD

-5-chamber profile with 70 mm basic installation depth -Insulation values of up to Uw = 0.76 W/(m²K) -Classic contours with slightly rounded edges, particularly small visible surfaces and grey seals -Particularly low maintenance thanks to homogeneous surfaces and surface-flush glazing beads. -Optimal stability for long-lasting functionality and value retention -Total compatibility with the other VEKA 70 mm systems SWINGLINE and TOPLINE -Available as recessed and semi-recessed version -Also suitable for the manufacture of parallel slide & tilt doors
MIRË SE VINI NË KOVACI-COMPANY

temp_img_2

Struktura e ndërmarrjes sonë përbëhet nga një personel dinamik dhe i kualifikuar i cili ka avantazhin dhe shkathtësinë për t’u përshtatur sipas nevojave dhe për të patur në qendër të vëmendjes klientelën dhe plotësimin e kërkesave të saj. Sektoret e aktivitetit: Institucione publike private dhe ndërkombëtare, Kabinete mjekësore, Qendra sportive dhe argëtimi, Qendra tregtare, Industri dhe artizanat,  ( Më shumë… )

RRETH NESH

Aktiviteti i “Kovaçi-Alb ” nis që në vitin 2000 në Zvicër,Pas disa vitesh të suksesshëm në montimin e xhamave, nisën dy veprimtari të reja. Startoi prodhimin e dyerve dhe dritareve plastike ( PVC ) dhe alumini. Si referencë gjatë kësaj periudhe “Kovaçi-Alb” radhiti projekte të ndryshme, të lokalizuara në Zvicër siç ishin qendra tregtare, stadiume, qendra biznesi, shkolla, spitale, qendra rezidenciale e deri tek vilat individuale.  ( Më shumë… )