Struktura e ndërmarrjes sonë, përbëhet nga një personel dinamik dhe i kualifikuar, i cili ka avantazhin dhe shkathtësinë për t’u përshtatur sipas nevojave dhe për të patur në qendër të vëmendjes klientelen dhe plotësimin e kërkesave të saj.

Sektoret tanë të aktivitetit:

  • Institucione publike, private dhe ndërkombëtare
  • Përfaqësimi
  • Kabinete mjekësore
  • Qendra sportive dhe argëtimi
  • Qendra tregtare
  • Industri dhe artizanat
  • Hoteleri
  • Tregti
  • Të veçanta
Me një shërbim të personalizuar, ne ofrojmë një punë profesionale, me një raport cilësi/cmim plotësisht konkurrues dhe duke respektuar afatet e punimeve. Ne mund të ofrojmë një studim projekti nga konceptimi deri në realizim, në bashkëpunim të ngushtë me specialistët e fushës dhe përfaqësuesit, dhe të ofrojmë preventivë falas dhe pa asnjë detyrim. Ne jemi rezultativ në fushën e riparimeve, punimeve të mirëmbajtjes dhe riparimeve urgjente.