PËRSHKRIMIKARAKETRISTIKAT TEKNIKE
M11500 është një sistem të plotë për dritare, dyer, si dhe për dyer të hyrjesme një nivel të lartë të izolimit termik. Në sajë të games së gjerë të profileve, sistemi mund të krijojë të gjitha llojet e tipologjive nբ lidhje me kasat dhe ofron përparësitë e mëposhtme:
 • Shumëllojshmëri e paraqitjes (e kurbëzuar, e drejtë, e pjerët, klasik) në mënyrë që të krijojë çdo lloj tipologjie
 • Përdor kanat të fshehur për më shumë shumë ndriçim natyral
 • Dritare me hapje dhe kthim jo vetëm për standart dhomë evropiane 11mm, por edhe me dhomë 16 mm PVC për mbrojtje kundër vjedhjes WK3
 • Krijon çdo lloj dere të hyrjes
 • Krijon dritare me hapje vertikale, horizontale dhe me rrotullim dhe dyer me kanata
 • Jep mundësi për çdo nevojë të projektimit arkitektonik
KARAKTERISTIKAT E PROFILEVE
Gjerësia e kasës 76,5 mm
 Gjerësia e kanatit  84 mm
Gjerësia minimale e dukëshme 104,2 – 137 mm
 Gjerësia minimale e dukëshme (profile-T)  70 mm
 Pesha kufitare e mekanizmit të kanatit 130 Kg
 Thrashësia xhamit 24 deri në 64 mm
Thrashësia e seksionit tërthor 1,4 – 2 mm
KARAKTERISTIKAT E SISTEMIT
Tipi sistemit Me izolim
Uf Nga 1,58 në 2,12 W/m2K
Paraqitja e jashtëme estetike E sheshtë, E pjerrët, E kurbëzuar, Klasike
 Metoda e xhamit Xham i përforcuar
Tipi izolimit termik  Poliamidë 34 – 38 mm
Mekanizmi Dhome Evropjane, Dhomë për çelik 16 mm
Tipologjia
 • Fiks xham tek ose dopjo
 • Hapje dhe kthim
 • Teke ose dopjo
 • Hapje dhe kthim nga jashtë
 • Derë teke për hyrje me hapje nga jashtë ose nga brenda
 • Derë dopjo për hyrje me hapje nga jashtë ose nga Brenda
 • E projektuar nga jashtë
 • Dyer me palosje
 • VW
 • Dere me hapje me një, dy, tre dhe katër fletë
[/su_table]