PËRSHKRIMIKARAKETRISTIKAT TEKNIKE
S700 është një sistem me ngritje dhe rrëshqitje i klasit të lartë që përfaqëson një pohim të ri të sistemeve të avancuara Alumil. Ky sistem është krijuar për të shfrytëzuar plotësisht hapësirat e mëdha me paraqitjen e tij minimale krahas teknologjisë më të përparuar. S700 me karakteristikat dalluese dhe unike, dallohet në mënyrë të qartë nga konkurrenca si më poshtë:
 • Pamja e kanatit e sheshte vetëm 84 mm
 • Gjerësia e pamjes së mbyllur vetëm 47mm për kasën e dyerve dyshe me rrëshqitje, për pamje maksimale, dhe lartësi dere deri në 3,00 m
 • Profil me prag të fshehur, pa pengesë në dysheme
 • Sistem inteligjent per evakuimin e ujit, të përsosur për reshje të fuqishme
 • Pajisje e zgjuar e kullimit sipas ndërprejes së profileve, garanton tharjen e ujit
 • Poliamide speciale 24mm kundër shtrembërimit, për të shmangur efektin banane, për shkak të ndryshimeve të mëdha të temperaturës nga brenda jashtë
 • Izolim shumë të lartë termik (UW deri në 1,3 W / m2K)
 • Gjithashtu është një rrëshqitës me ngritje klasike me të njëjtin profil kase rreth dhe me të njëjtën paraqitje
KARAKTERISTIKAT E PROFILEVE
Thellësia e kasës 168,5 mm
Thellësia e kanatit  70 mm
Lartësia minimale e dukshme e konstruksionit 115,2 mm
Pesha kufitare e mekanizmit të kanatit  400 Kg
Trashësia maksimale e xhamit 50 mm
Trashësia e seksionit tërthor  deri 2.2MM
KARAKTERISTIKAT E SISTEMIT
Tipi sistemit Me izolim
Uf deri 2,4 W/m2K
Paraqitja e jashtëme estetike E sheshte
Tipi rrëshqitjes  Ngritje dhe rrëshqitje
Tipi izolimit termik Poliamidë special 24 mm kundër shtrëmbërimit
Mekanizmi GU 934
Typologies
 • Rrëshqitje horizontale me dy kanate.
 • Rrëshqitje horizontale me tre kanate
 • Rrëshqitje me dy dyshe kanatesh me pikë takimi.
 • Konstruksion këndor në kanatin me rreshqitje
 • Konstruksion këndor me kanat rrëshqitje brenda në mur
 • Kanat tek me rrëshqitje brenda në mur