PËRSHKRIMIKARAKETRISTIKAT TEKNIKE
Sistemi Supreme S77 është propozimi i fundit Alumil për sistemet e avancuara me izolim termik me hapje që plotëson standardet e larta të ndërtesave private dhe publike në Evropën Perëndimore, duke kombinuar nivelet e kërkuara të izolimit termik, mos penetrimin e ujit dhe të zhurmave. Sistemi përfshin një gamë të gjerë të profileve me formë moderne të sheshtë, si dhe me formë karakteristiketë lakuar të ALUMIL. Për më tepër, ajo siguron zgjedhjen e përdorimit të kasës së fshehur për dritare dhe dyer, për të bërë ndërtime të fasadave me përafrim të plotë të profileve të kasës dhe kanatit nga brenda dhe nga jashtë, për të dyer të hyrjes. Kjo është zgjidhje ideale për çdo lloj të konstruksioni që kërkojnë standard strikte për performancë të lartë dhe siguri maksimale.
  • Gjerësia e kasës 77 mm
  • Vlerë të lartë të izolimit termik Uf ≥ 0.84 W / m2K duke përdorur poliamina speciale kundër deformimit 40 mm në profiling e kasës dhe kanatit për të shmangur “efektin banane” për shkak të diferencës të lartë të temperaturës në brenda dhe jashtë, shkumë PE për izolimin, ngjitës termik dhe llastik qëndror që përbëhet nga një kombinim i EPDM dhe materialit poroz.
  • Gjerësia e dukshme e aluminit: 93 mm
  • 3 nivele me llastika EPDM për padepërtueshmërinë e ujit si për dritare ashtu edhe për dyert e hyrjes
  • Niveli më i lartë i papërshkueshmërisë nga uji për shkak të vendosjes të llastikut qendror të ndërfutur.
  • Për të gjitha tipologjitë e dritareve dhe dyerve të hyrjes
  • Kanat të përshtatshëm për mundësinë e vendosjes së mekanizmit prej çeliku 16mm Groove dhe për mekanizëm me Domë Evropiane
  • Disponon profile shtesë posaçërisht për instalime të veçanta në tregun Francez
*Sistemi S77 gjithashtu ofron alternativë për kasa me kanat të fshehur dhe pajisje. Ky version është ideale për maksimizimin e ndriçimit natyror në sajë të gjerësisë së saj që redukton në mënyrë të konsiderueshme dukshmërinë e aluminit.
KARAKTERISTIKAT E PROFILEVE
Gjerësia e kasës 77 mm
 Gjerësia e kanatit  85 mm
Gjerësia minimale e dukëshme 93mm
 Gjerësia minimale e dukëshme (profile-T)  76 mm
 Pesha kufitare e mekanizmit të kanatit deri ne130 Kg
 Thrashësia xhamit 24 deri në 64 mm
Thrashësia e seksionit tërthor 1,5 –  2,5 mm
KARAKTERISTIKAT E SISTEMIT
Tipi sistemit Me izolim
Uf 0,84 W/m2K
Paraqitja e jashtëme estetike E sheshtë
 Metoda e xhamit 3 lnivele llastikash EPDM për padepërtueshmërinë e ujit
Tipi izolimit termik Poliamides me gjerësi 40 mm, ngjitës termik,
Shkumë izoluese PE
Mekanizmi Dhomë Europeane, Dhomë PVC për mekanizëm çeliku 16mm
Tipologjia Të gjitha llojet e e tipologjive të dritareve dhe dyerve hyrëse
[/su_table]