PËRSHKRIMIKARAKETRISTIKAT TEKNIKE
 • Optimizuar për stabilitet strukturor teksa përdor aluminin minimal.
 • Profilet përforcohen në pikat që durojnë ngarkesat.
 • Set i gjerë profilesh dhe tipologjish.
 • Opsione estetike me dizajnë të drejtë dhe të rrumbullakët.
 • Aplikim të mundshëm me mekanizëm për rezistencë kundër vjedhjes deri në klasin RC2.
 • Xham në kanatë deri në 40mm.
 • Dritare me një kanat, me dy kanata, dritare e fiksuar, derë ballkoni me një kanat, me dy kanata, derë për hyrje kryesore me një kanat dhe dy kanata.
 • Zgjidhje për të dy tipet e mekanizmave me gjuhez EURO dhe 16 mm.
 • Opsioni i hapjes pivot në akset horizontale dhe vertikale.
 • Dritare që hapen nga jashtë.
 • Zgjidhje ajrimi të fshehur.